Vraag en Antwoord over Delfts Sportakkoord II

Het Delftse Sportakkoord II verbindt sport en maatschappij in Delft door middel van lokale samenwerking en ambitieuze doelstellingen. Hierbij een reeks vragen en antwoorden om de inhoud voor jou concreter en begrijpelijker te maken.

 

Vraag 1: Wat is het Delftse Sportakkoord II en wat zijn de belangrijkste ambities?
Antwoord:
Het Delfts Sportakkoord II (DSA II) is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Delft, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, en andere belanghebbenden dat zich richt op drie ambities. Bij de eerste ambitie gaat het om het ‘verstevigen van het fundament van de sport’. Dat gaat over sterke sportaanbieders en een sociaal veilige sport voor iedereen. De tweede ambitie is ‘het vergroten van het bereik van de sport’, waardoor meer mensen zich aangesproken en uitgenodigd voelen om te sporten of bewegen. Ten slotte zet de derde ambitie in op het vergroten van de maatschappelijke waarde van sport: ‘meer betekenis geven aan sport’.

 

Vraag 2: Welke focusgebieden hebben de werkgroepen binnen het DSA II?
Antwoord: Binnen het DSA II zijn er drie werkgroepen met elk hun eigen focusgebieden:

    • Vitale Sportaanbieders: De Delftse sportaanbieders bieden structureel sport- en beweegaanbod voor iedereen en vervullen daarmee een cruciale maatschappelijke rol. Ook het onderwerp Sociaal Veilig Sportklimaat valt onder deze werkgroep.
    • Sport en Sociaal Domein: Deze werkgroep kent een integrale aanpak en werkt via sport en bewegen ook aan bredere maatschappelijke opgaves, zoals vitaal ouder worden, sociale ontmoeting, een gezonde leefstijl en mentale gezondheid.
    • Sportstimulatie en -innovatie: Deze werkgroep richt zich vooral op het thema ‘Vaardig in bewegen’. Dat gaat om het creëren van meer aandacht voor bewegen bij de jeugd, kansen voor het ontdekken van sport- en beweegaanbod, het verhogen van deelname en verlagen van sportuitval door jongeren en de motorische ontwikkeling en veelzijdig bewegen.

 

Vraag 3: Hoe kan subsidie worden aangevraagd voor initiatieven binnen het DSA II?
Antwoord: Verenigingen en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van het DSA II. Aanvragen moeten een duidelijk plan bevatten dat aansluit bij de doelstellingen van het sportakkoord. We moedigen alle geïnteresseerden aan om contact op te nemen voor ondersteuning bij hun aanvraag.

 

Vraag 4: Hoe kunnen verenigingen en organisaties deelnemen aan de werkgroepen van het DSA II?
Antwoord: Deelname aan de werkgroepen van het DSA II staat open voor iedereen die betrokken is bij sport en beweging in Delft. Dit omvat sportaanbieders, trainers, vrijwilligers, onderwijsprofessionals, gezondheids- en welzijnsprofessionals, en vertegenwoordigers van lokale bedrijven en gemeenschapsorganisaties.

 

Maak kennis met Sjoerd Griffioen, de nieuwe coördinator van het Delfts Sportakkoord. Met een rijke achtergrond in de voetbalwereld (FIFA en KNVB), richt hij zich nu op lokaal beleid. Als fanatieke sporter en liefhebber, staat de 40-jarige Sjoerd open voor gesprekken om jouw sportideeën tot leven te brengen.

Translate

Aanmelden voor Vraag en Antwoord over Delfts Sportakkoord II tijdens de Delftse Sportweek 2022

Wil je kennismaken met Vraag en Antwoord over Delfts Sportakkoord II tijdens de Delftse Sportweek? Vul hieronder jouw gegevens in en druk op verzenden. Je bent dan automatisch aangemeld voor deze activiteit. Je mag ook altijd nog spontaan (zonder aanmelding) meedoen, mits er nog plek is bij deze activiteit. Aanmelden is dus wel slim!

Geslacht

Aanmelden voor
Vraag en Antwoord over Delfts Sportakkoord II

Een kennismaking of proefles aanvragen.

Wil je kennismaken met Vraag en Antwoord over Delfts Sportakkoord II of een proefles aanvragen? Vul hieronder jouw gegevens in en druk op verzenden. Een contactpersoon van de vereniging/aanbieder zal dan later contact met je opnemen.

Geslacht

Aanmelden voor

Wij gebruiken cookies voor
een betere ervaring

Hulp nodig bij het vinden van je sport of activiteit?

Hulp nodig bij het aanmelden van je sport of activiteit?